TAKİP ÇALIŞMASI

Dişi Gücümüze Dönüş Temel Eğitimleri‘nde ve diğer çalışmalarda yaşanan açılımları ve öğrenilenleri yaşama geçirebilmek, ciddi miktarda “kas” geliştirmeyi gerektiriyor. En önemli engellerimizin başında bizim için fayda sağlayacak şeyleri unutmamız geliyor. Yaşamın koşturmacası içinde transa geçip, alışkanlıkların bizi yönetmesine izin verebiliyoruz. Uyanma yolunda ilerleyen kadınlar olarak her koşulda uyanık kalabilmeyi pratik etmeye çalışıyoruz, bu nedenle bize kendimizi hatırlatacak yol arkadaşlarıyla birlikte düzenli pratikler yapmak çok faydalı oluyor.

Bu amaçla daha önce eğitimlerimize katılanlara, öğrenimlerini ve farkındalıklarını hayata geçirmek, ve daha da derinleştirmek üzerine takip çalışmaları sunuyoruz. Bazı takip günleri belirli temalar üzerine odaklansa da, her çalışma, o günkü grubun dinamiğine ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Tüm çalışmalarımız bütünleşmeye ve kendi feminen gücümüzü daha da sahiplenerek yaşamımızın bir parçası haline getirmeye hizmet ediyor. Amacımız hep aynı:

Kendİmİzİ daha da derİnden bİlmek, sahİplenmek, uyanmak.